Kontaktujte nás.

V pracovné dni od 12:00 – 19:00. V ostatný čas využite prosím email.

Denti
Cor

Sciéntio laboratories spol. s r.o., 

Tallerova 4, Bratislava, Slovensko

IČO 52 053 407

Bankové údaje:

  • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • IBAN : SK15 0900 0000 0051 5433 0734
  • Číslo účtu 5154330734/0900
  • KÓD BANKY/BIC SWIFT – GIBASKBX

obchod@denticor.sk

Emailový kontakt

+421 903 89 00 97

Centrála Slovensko

12:00 - 19:00

K dispozícii v pracovné dni