Kontaktujte nás.

Denti
Cor

Sciéntio laboratories spol. s r.o., 

Tallerova 4, Bratislava, Slovensko

IČO 52 053 407

Bankové údaje:

  • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • IBAN : SK15 0900 0000 0051 5433 0734
  • Číslo účtu 5154330734/0900
  • KÓD BANKY/BIC SWIFT – GIBASKBX

denticorteeth

obchod@denticor.sk

+421 903 890 097