Manažment spoločnosti sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky normy ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016. Manažment si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu a bezpečnosť ponúkaných produktov a v zmysle noriem stanovuje politiku kvality.

Spokojnosť zákazníka:

 • na prvom mieste je zákazník a my máme snahu čo najdôkladnejšie zistiť jeho požiadavky a dosiahnuť jeho maximálnu spokojnosť
 • v maximálnej miere uspokojovať reálne požiadavky zákazníkov, systematicky prehlbovať u pracovníkov pozitívny vzťah k potrebám a požiadavkám zákazníkov
 • budeme vytvárať všetky predpoklady pre posilnenie dobrého mena spoločnosti

Kvalita a bezpečnosť produktov:

 • naša cesta k zákazníkovi sú kvalitné produkty za prijateľnú cenu
 • snažíme sa o budovanie korektných a pevných vzťahov s našimi dodávateľmi
 • na základe dlhodobej spolupráce, nie na základe krátkodobých výhod, riadiť sa záväznými požiadavkami zainteresovaných strán
 • pravidelne monitorovať CCP a tým zabezpečiť kvalitný a bezpečný produkt pre zákazníkov
 • pravidelnými internými a externými školeniami zabezpečiť vysoké povedomie zamestnancov o systéme manažérstva kvality a laboratórnej praxi

Neustále zlepšovanie procesov činností spoločnosti:

 • snažíme sa o zabezpečenie vzdelávacieho a školiaceho programu
 • neustále vytváranie podmienok pre odborný rast zamestnancov spoločnosti a pre zlepšovanie kvality ich práce
 • prostredníctvom monitorovania procesov sa snažíme o neustále zvyšovanie ich výkonnosti
 • poskytujeme zdroje pre neustále zlepšovanie fungovania systému manažérstva kvality v našej spoločnosti
 • sledujeme vývoj nových trendov v medicíne a zubnom lekárstve